PROJEKT ATTRAKTIVA OCH LEVANDE ORTER


Ett samarbetsprojekt för tätortsutveckling där alla är välkomna!

Vi vill samarbeta med: ortsbor, föreningsliv, näringsliv, utvecklingsgrupper, besöksnäringen, tjänstemän, politiker, fastighetsägare, ungdomar och inte minst våra lokala eldsjälar.
Här är alla välkomna till engagemang för den egna orten. Du med!

Välkommen till dina lokala möten!
Du hittar dem här: Kommande möten fokusgrupper
På Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun
På våra lokala informationstavlor:
Alunda: ICAs bod för kundvagnar
Gimo: Gimo Galleria
Österbybruk: Vallongrillen
Östhammar: Pålkällan
Öregrund: Biblioteket

Vad är målet med projektet?
Projektet handlar om att utveckla platser, stråk, event och ortens varumärke tillsammans med lokala aktörer och Östhammars kommun.  Vi vill kunna känna stolthet och trygghet för platsen där vi bor och nu kan vi tillsammans hjälpas åt att utveckla orten ännu mer, för ingen annan gör det åt oss.

Vad kan jag bidra med?
Kan vi hjälpas åt med våra idéer och visioner för platsen där vi bor och arbetar?  Många av oss har många goda idéer som kan sättas in i en gemensam målbild tillsammans med andra aktörer från orten. Allt kanske inte kommer att kunna genomföras men vi kan i alla fall lyfta fram våra möjligheter för platsen tillsammans. Alla visioner och planer för en plats sker i samarbete med Östhammars kommun. Henrik Sundin som är utemiljöansvarig inom Östhammars kommun, deltar på de flesta mötena tillsammans med den lokala ortsamordnaren.
Ett bredare samarbete kan skapa en växel till för platsen, oss boende och för våra besökare.
Du är så viktig!

Fokusgrupper
Vi har nu möjlighet att hjälpas åt i s.k. fokusgrupper. En fokusgrupp kan bestå av olika aktörer från den privata-, ideella- och den offentliga sektorn. Alla är lika välkomna och tillsammans blir vi så mycket starkare. Till ett möte i en fokusgrupp kan du bara komma och lyssna om du vill. Du kommer inte få några arbetsuppgifter, allt är naturligtvis frivilligt! Med du kanske bidrar med en ide eller ett hejarop! Det betyder mycket!

Länk till möten med fokusgrupperna i Östhammar

För att kunna genomföra våra visioner snabbare kan vi alla hjälpas åt genom medfinansiering i form av tid för att träffas, medfinansiering genom företag, ideell arbetskraft och nya projektmedel. Allt sker i samverkan med Östhammars kommun som avsatt särskilda medel för utvecklingen för några av de utvecklingsinsatser som föreslås av de lokala fokusgrupperna gällande utemiljö.

Kontakta din lokala ortssamordnare:
Östhammars ortssamordnare Therese Grabe Hedin,  osthammar@foretagisamverkan.se eller
Sue Lifvendahl, ekonomi- & projektadministratör, sue@foretagisamverkan.se

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun

Läs mer om projektet “Attraktiva och levande orter” här

Läs mer om Företag i samverkan här