Event Östhammar

Visioner:
Fokusgrupp Event Östhammar samarbetar med ortens eventarrangörer, som Föreningen Fokus Östhammar, Östhammars Företagarförening och Visit Roslagen.
Ett ökat samarbete mellan olika aktörer ger mer resurser, både i mantimmar och kronor, för att förbättra platserna för eventen och, för att citera Föreningen Fokus Östhammar, “…att sätta Östhammar på kartan och göra staden till en attraktiv besöksort för oss som bor i staden samt turister, med hjälp av trevliga och publika aktiviteter”.


Foto: Micaela Zackrisson

Kontakt:
Sue Lifvendahl, ortssamordnare Östhammar, sue@foretagisamverkan.se

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun