Entré Östhammar

Visioner:
Skyltar vid rondellen som visar vägen till Östhammars centrum. Även skylt “Sjukhus”.
Målad tavla för att uppmärksamma Östhammar.
Skylta upp företagens namn.
Roslagsfår inhägnade med gärdesgård intill 76:an.

Kontakta din lokala ortssamordnare: Therese Grabe Hedin, osthammar@foretagisamverkan.se

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun