Sjötorget

Det här har vi gjort:
Genom fokusgruppen Sjötorget och tillsammans med Föreningen Fokus Östhammar och Östhammars kommun har det byggts en scen vid paviljongen. Sjötorget  fylls med folk under sommarkvällarna då det anordnas både allsångskvällar och veteranbilskvällar. Denna sommar anordnades även utomhusbio under sensommarens lite mörkare kvällar.

Fokusgruppen har påverkat mycket av kommunens arbete i området, från utformning av bänkar och blommor till husbilsparkeringar. Medlemmar består av både privatpersoner, företagare och representanter från flera föreningar. Här har de tillsammans bidragit till utformningen av Sjötorget. Fram tills för några år sedan var det en ganska öde del av stadskärnan. Idag är det en plats som lockar till sig ortsborna och även allt fler besökare.

Det här arbetar vi med:
Elstolpar till husbilsparkeringen.
Bygga ett sophus som kan ta hand om både grovsopor och vanliga sopor från tex husbilarna.
Ett gångstråk längs med Prästgatan som blir tryggare och säkrare för dem som promenerar eller cyklar.

Kontakt:
Sue Lifvendahl, ortssamordnare Östhammar, sue@foretagisamverkan.se

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun