Event Östhammar

Visioner:
Vårt mål är att verka för att sätta Östhammar på kartan och göra staden till en attraktiv besöksort för oss som bor i staden samt turister, med hjälp av trevliga och publika aktiviteter.

Genomförda mål 2018:
Att fortsätta med Allsången på Sjötorget sommaren 2018.
Delta och arrangera aktiviteter kring Östhammar 650-år.
Sjötorget och Hamnbassängen med intilliggande område uppfräschat, nytt trädäck, muddrat för att öka tillgängligheten och trivseln för båtgäster och andra besökare.
Arrangera loppis mm sommartid.
Arrangera utomhusbio under sommaren 2018.


Foto: Micaela Zackrisson

Är i behov av:
Mer engagemang och synpunkter på vad som kan göras för Östhammars folkliv, samt fler som är intresserade av att hjälpa till på tex. allsångskvällarna och vid andra aktiviteter.

Kontakt: Ann Bergström 070-692 60 35 eller Robban Larsson 070-535 30 20

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun