FÖRENINGAR

 

ÖSTHAMMARS FÖRETAGARFÖRENING

Östhammars företagarförening tillvaratar medlemmarnas intressen. Vi påverkar aktivt företagsklimatet i kommunen.

Vi samverkar med företagare i närområdet.

Vi är en del av Företag i samverkan. Välkommen!

Postadress:
Östhammars Företagarförening
Box 43
742 21 ÖSTHAMMAR

E-mail info@osthammarforetag.se
Hemsida osthammarforetag.se

Stefan Njurling, ordförande
Industrihydraulik AB

tel 0173-252850