HARGSHAMN

Hargshamn kom med i projektet “Attraktiva och levande orter” under våren 2019.
Till att börja med fanns idéer om en centralt belägen anslagstavla.
Detta beviljades och den finns nu på plats.
Ideella krafter satte upp anslagstavlan på plats och målade den.

Förslag finns även på en Perennrabatt i anslutning till tavlan.

Bilden nedan är tagen under arbetets gång.

Foto: Henrik Sundin