Kommande möten Fokusgrupper

Gemensamt möte med alla fokusgrupper i Östhammar 4/2 kl. 18:00-19:00, Tornvillan, plan 2.