Kommande möten Fokusgrupper

Fokusgrupp Sjötorget:

Fokusgrupp Källör:

Fokusgrupp Östhammars Stadskärna: 

Fokusgrupp Event Östhammar:

Fokusgrupp Gammelhus/Krutudden: Tisdag 10 sept. kl.18:30-19:30, Tornvillan.

 

Kontakt: attraktivaorter@foretagisamverkan.se

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun