Kommande möten Fokusgrupper

Fokusgrupp Entré Östhammar:
– Torsdag 21 mars kl.09:00-10:30 på Adas Kafé.

Fokusgrupp Stadskärnan: 
– Onsdag 13 mars kl.18:00 i Tornvillan, plan 2.

Fokusgrupp Sjötorget/Källör:
– Tisdag 12 mars kl.18:00-19:30 i Tornvillan, plan 2.
– Tisdag 26 mars kl.18:00-19:30 i Tornvillan, plan 2.

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun