ÖSTHAMMARS FÖRETAGARFÖRENING

Östhammars företagarförening tillvaratar medlemmarnas intressen. Vi påverkar aktivt företagsklimatet i kommunen. Vi samverkar med företagare i närområdet. Vi är en del av Företag i samverkan.

Välkommen!

Kontakt
Adress: Box 43, 742 21 Östhammar
Telefon: 0173-252850 Ordförande Stefan Njurling
E-mail: info@osthammarforetag.se
Webb: osthammarforetag.se