Östhammars Schakt AB

Östhammars Schakt AB förädlar och säljer matjord av hög kvalitet.
Vi har även fyllnadsjord till försäljning.
Östhammars Schakt AB är ett entreprenadföretag med kabelschakter och linjearbeten som specialitet.

Kontakt
Adress: Ed 125  742 92 Östhammar
Telefon: 070-266 44 41, 070-665 43 50 
E-mail: christina@osthammarsschakt.se