Östhammars Stadskärna

Det här har vi gjort:
Vinter- & julbelysning till sjöbodarna i hamnen.
Belyst träd intill Pålkällan.
Ljussättning av Gamla Vattentornet. Ljuset skiftar i olika färger under advent och fast vitt ljus under resten av årets mörka nätter.
Ljussättning av Skeppet nedanför Gamla Vattentornet.

Det här planeras:
En knäckstensmur från Pålkällan och längs med hela parkeringen vid Coop Konsum.
En båge i smide över infarten till Rådhusgatan.
Rådhustorget får stolpar och segelduk uppsatt, för att ge skugga. Stolparna kan även användas till belysning eller vimplar.
Konstverk på husvägg vid Rådhustorget.
Kvartersskyltar i gammal stil – Östhammars kommun.

Visioner:
Belysning på Norra Tullportsgatan, som idag är ganska mörk. Synkas med belysningen på Drottninggatan.
Skridskobana på “konst-is” för barn på Rådhustorget.
Idéer för ytan bakom Rådhuset och gränden intill.
Belysa fler av våra vackra gamla byggnader.

Vi samarbetar med:
Östhammars kommun, Östhammars Företagarförening, Östhammars Hembygdsförening, lokala företag och eldsjälar.

Kontakta din lokala ortssamordnare:
Therese Grabe Hedin, osthammar@foretagisamverkan.se eller Sue Lifvendahl, ekonomi- & projektadministratör, sue@foretagisamverkan.se

Följ oss på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun

Bilder:


Foton: Henrik Sundin


Skiss: Förslag på en båge i smide över infarten till Rådhusgatan.


Konstverk för husvägg
Fokusgruppen planerar att dekorera den tomma husväggen intill Ebbas Skor med bild och ett textci
tat. Texten ska vara någonting med lokal anknytning. Bilden ovan är ett exempel på hur en sådan vägg skulle kunna se ut. Foto: Therese Grabe Hedin


Foto: Marlene Hassel