Östhammars Stadskärna & Entré

Det här har vi gjort:
Vinter- & julbelysning till sjöbodarna i hamnen, ett belyst träd intill Pålkällan, rondellen och “snöflingor” på lyktstolparna längs med Gammelbygatan.
Ljussättning av Gamla Vattentornet och Skeppet. Ljuset skiftar i olika färger under advent och fast vitt ljus under resten av årets mörka nätter.

Det här pågår:
Gruppen arbetar med ett förslag om ett konstverk vid Rådhustorget. Konstverket, som är en dikt med lokal anknytning, ska målas upp direkt på en husvägg, som idag är tom och trist.
Under våren kommer en annorlunda dekoration upp i Rådhusgränden.
Gruppen arbetar även med att ta fram kvartersskyltar i gammal stil, i samarbete
med Östhammars kommun.

Ny projektansökan:
En av idéerna för Rådhustorget var att sätta upp stolpar för att kunna spänna upp en segelduk som ett tak för att ge skugga. Stolparna är tänkta att även kunna användas till belysning eller vimplar. För att finansiera stolpar och segelduk har en projektansökan lämnats in till Upplandsbygd.

Vi samarbetar med:
Östhammars kommun, Östhammars Företagarförening, Östhammars Hembygdsförening, lokala företag och eldsjälar.

Kontakt:
Sue Lifvendahl, ortssamordnare Östhammar, sue@foretagisamverkan.se

Följ oss på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun

Bilder:


Foton: Henrik Sundin


Skiss: Förslag på en båge i smide över infarten till Rådhusgatan.


Konstverk för husvägg
Fokusgruppen planerar att dekorera den tomma husväggen intill Ebbas Skor med bild och ett textci
tat. Texten ska vara någonting med lokal anknytning. Bilden ovan är ett exempel på hur en sådan vägg skulle kunna se ut. Foto: Therese Grabe Hedin


Foto: Marlene Hassel