Källör

Det här jobbar vi med:
Fokusgruppen Källör har en vision att lägga flytbryggor ut från ön mellan broarna, där det gamla kallbadhuset låg tidigare. Vattnet är för grunt för båttrafik, så bryggor skulle vara det bästa sättet att förbättra platsen.

Man jobbar även med frågan att få bättre snöröjning över broarna under vintern. Broarna är ett mycket populärt promenadstråk året runt och sträckan ingår i “Hälsans Stig” som är en skyltad promenadväg i Östhammar.

Kontakt:
Sue Lifvendahl, ortssamordnare Östhammar, sue@foretagisamverkan.se

Följ projektet på Facebook: Attraktiva och levande orter inom Östhammars kommun

Bilder:


Foto: Sue Lifvendahl